Linki i pliki


Jak wypełniać formularz "Dokument handlowy"

Sporządzenie "Dokumentu handlowego" jest wymagane w każdym przypadku odbioru odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
Obowiązek wypełniania dokumentu wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1222);

Wymagane są trzy kopie dokumentu: dla wytwórcy odpadów, dla przewoźnika oraz dla podmiotu docelowo przejmującego (nabywającego) odpady; jeśli przewoźnik i podmiot utylizacyjny są tą samą firmą, to potrzebne są tylko 2 egzemplarze.
Wypełniając dokument należy pamiętać o wpisaniu wszystkich informacji, w tym nazwy województwa, powiatu i godziny wysyłki odpadów, a także rodzaju (Wymienić stosowny punkt z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i opis materiału lub. jeśli właściwe, produkt pochodny, np. art. 10 lit. f środki spożywcze, które już nie nadają się do spożycia przez ludz, ilości.

Załączniki artykułu