tel. 44 681 75 86
tel. 44 681 75 81
Danielów 5
97-360 Kamieńsk


Usługi

Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa świadczy usługi w zakresie utylizacji, unieszkodliwienie i przetwarzania produktów ubocznych kategorii trzeciej, zgodnie rozporządzeniem WE 1069/2009.

Nasze usługi to przede wszystkim kompleksowy odbiór i utylizacja produktów ubocznych kategorii trzeciej, przeterminowanej żywności, odpadków kuchennych, innych związanych z produktami zwierzęcymi,

Dla naszych klientów jesteśmy w stanie dopasować harmonogram odbiorów, wielkość pojemników, pomóc w wypisaniu dokumentacji towarzyszącej. Jesteśmy również w stanie sprostać wszystkim innym indywidualnym potrzebom klientów.


Swoje usługi kierujemy przede wszystkim do takich podmiotów jak:
  • ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego,
  • zakłady mięsne i masarnie,
  • punkty żywienia zbiorowego,
  • restauracje,
  • supermarkety,
  • inne - wszystkie wytwarzające i posiadające produkty odzwierzęce kategorii 3, przeznaczone do unieszkodliwienia.


Wszystkie zlecenia oraz umowy realizujemy tylko i wyłącznie własnym transportem, terminowo, wraz z doradztwem związanym z odzyskiem i unieszkodliwieniem.

Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę radomszczańskiego EŚ.IV.7644-zn-1/2006 z późn. zm.  z dn. 31.07.2006r. oraz instalację służącą do odzysku następujących kodów odpadów.

 
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym
odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i
przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy
(z wyłączeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione 19 02 05
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
   

ZAPRASZAMY do współpracy.