Odpady gastronomiczne

Odpady kuchenne i przeterminowana żywność.


Przedsiebiorstwo Jasta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru przeterminowanej żywności, odpadów kuchennych, punktów zbiorowego żywienia, przedszkoli, szkół, produktów spożywczych wycofanych z rynku, bądź niedopuszczonych do sprzedaży oraz poprodukcyjnych odpadów spożywczych, odpadów ze sklepów firmowych oraz innych, które będą zainteresowane.

Klienci otrzymują  odpowiednio skonstruowaną usługe zwiazaną z ilością i częstotliwością odbioru w oparciu o specjalne pojemniki o pojemnościach 120l lub 240l. Oprócz stałych usług uzyskaja również państwo fachowa porade zwiazaną z własciwą informacja  zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, Nr 1069/2009 oraz wykonawczego 142/2011 roku, odpady kuchenne są zakwalifikowane do odpadów Kategorii trzeciej. Wychodząc naprzeciw wymogom, które nakładają na Państwa Placówki, tj Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna, uzyskaliśmy w dniu 31.07.2006r pozwolenie zintegrowane zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.