Produkty


Przetworzone Białko Zwierzęce - zawartość białka min 48%
Przetworzone białko zwierzęce drobiowe z piór hydrolizowane
Tłuszcz zwierzęcy kategorii 3
Mączka z krwi zwierzęcej kategorii 3

 

Przetworzone białko zwierzęce - zawartość białka min. 48%


Analiza produktu / CERTIFICATE OF ANALYSIS Procesed Animal Protein

Protein min 48%
Moisture max 8%
Fat max 18%
Acid number FFA max 30%
Crude fibre content max. 3%
Crude ash content max. 21%
Free of salmonella  
Clostridium perfringers negativ/102g
Enteriobacteriaceae negativ/102g


 Przetworzone białko zwierzęce drobiowe - mączka z piór hydrolizowanych


Analiza produktu  / Certificate of analysis

Białko surowe / Protein min 80%
Wilgotność / Moisture max 6%
Tłuszcz surowy / Fat max 12%
Popiół surowy / Crude ash content max 3%
Salmonella negativ in 25g
Enteriobacteriaceae negativ/102g


Załączniki:
Tłuszcz zwierzęcy kategorii 3 (przeznaczenie paszowe bądz techniczne)


Specyfikacja Tłuszczu Zwierzęcego Kat.3 / Specification of Animal Fat Category 3.
Zawartość substancji tłuszczowych min. 95 % The content of fatty substances min. 95%
Liczba kwasowa od 15 do 25 FFA The acid number of from 15 to 25 FFA
Zawartość wody i substancji lotnych max. 1,5 % The water content and volatile substances max. 1.5%
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w eterze naftowym 1 % The content of insoluble in petroleum ether 1%
Zanieczyszczenia mechaniczne - brak Mechanical impurities - no
Liczba nadtlenkowa max. 0,5 mili równoważników / O2 / kg Peroxide max. 0.5 miles equivalents / O2 / kg
Zapach swoisty peculiar smell
Kolor brązowy color brown


        

Mączka z krwi zwierzęcej kategorii 3 / Animal blood meal category 3

 
Analiza produktu  / Certificate of analysis
Białko surowe / Protein min 90 %
Wilgotność / Moisture max 6 %
Tłuszcz surowy / Fat max 1 %
Popiół surowy / Crude ash content max 3 %

 


Olej Zużyty UCO z certyfikatem RedCertEUSpecyfikację produktów przesyłamy również faxem bądź e-mailem na życzenie klienta.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 44 681 75 86   w godz. od 7:00 do 15:00


W ofercie również sprzedaż oleju do smażenia i pieczenia:


Frytura Gastronomiczna GOLD PACK(opakowanie 20 L.)
Nasz Olej - smażalniczy (opakowanie 5 L.)

Możliwy dowóz do klienta. Sprzedaż hurtowa i detaliczna w bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych pod numerem: tel. + 48 609-086-779